Cheltuieli eligibile – 2021

Categoriile de cheltuieli eligibile pentru proiectele sportive sunt:

 1. cheltuieli de transport;
 2. cheltuieli de cazare;
 3. cheltuieli de masă;
 4. cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor și a altor persoane;
 5. cheltuieli pentru achiziționarea de materiale și echipament sportiv;
 6. cheltuieli medicale și pentru controlul doping, cheltuieli medicale pentru vaccinuri și medicamente specifice unor țări sau localități, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor;
 7. cheltuieli taxe de înscriere și/sau de participare la acțiunile sportive, taxe de organizare a acțiunilor, în condițiile stabilite de organizatori, taxe de formare, taxe de legitimare și transfer, prestări servicii impresariat și reprezentare sportivă;
 8. cheltuieli medicale și control pentru doping;
 9. cheltuieli ordine/pază (asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice și a respectării normelor de pază și protecție contra incendiilor, la locul de desfășurare a acțiunilor sportive);
 10. cheltuieli de promovare și reclamă (închiriere domenii website, întreținere și promovare a acțiunilor sportive în mediul online, achiziționarea de panouri și materiale publicitare, materiale pentru pavoazare, rechizite și alte materiale consumabile, aranjamente florale);
 11. cheltuieli cu medicamente;
 12. cheltuieli de recuperare și refacere;
 13. cheltuieli premiile, indemnizațiile, veniturile contractuale (CAS) ale participanților la activitatea sportivă, primele și indemnizațiile sportive, alte drepturi;
 14. cheltuieli pentru asigurarea hranei cailor;
 15. cheltuieli pentru medicamente destinate cailor;
 16. cheltuieli pentru vitamine și susținătoare de efort pentru cai;
 17. cheltuieli privind asigurarea persoanelor, materialelor și a echipamentului sportiv și a altor bunuri;
 18. cheltuieli de închiriere spații/bunuri (închiriere de locuințe pentru cazare sportivi și personal tehnic participant la acțiunile de pregătire și participare la competiții, la prețul pieței libere. Pentru participarea la acțiuni de pregătire (cantonamente, turnee, alte acțiuni) sau acțiuni sportive din calendarul oficial pe ramură de sport se vor deconta doar cazări în locații cotate cu maximum 3 stele; servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferință, spații, aparatură birotică și alte bunuri necesare organizării acțiunilor);
 19. cheltuieli pentru obținerea vizelor de intrare în țările în care au loc acțiunile;
 20. cheltuieli pentru activități culturale;
 21. cheltuieli pentru plata lectorilor și a translatorilor;
 22. cheltuieli pentru taxe de parcare și servicii de protocol la acțiunile sportive internaționale;
 23. cheltuieli privind comisioane și taxe bancare pentru obținerea valutei;
 24. cheltuieli pentru studii de cercetare și documentare în domeniul educației fizice și sportului;
 25. cheltuieli pentru procurarea de cărți și alte publicații cu profil sportiv;
 26. cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea și altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu;
 27. cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice și de promovare a activității sportive;
 28. cheltuieli pentru servicii de consultanță în domeniul sportului;
 29. achiziții de licențe pentru software de bază și upgrade, servicii de programare și de întreținere pentru aplicații software în domeniul sportului;
 30. cursuri de formare și perfecționare a specialiștilor.

Finanțarea nerambursabilă se acordă numai pentru cheltuielile care au fost contractate în perioada executării contractului de finanțare, doar pentru participanții la acțiunile sportive așa cum sunt definiți de art. 6, alin (1), din H.G. nr. 1447/2007.

Finanțările nu pot fi utilizate pentru activități generatoare de profit, sens în care solicitantul va da o declarație pe propria răspundere.

Toate drepturile aparţin Consiliului Judeţean Timiş © 2021. Site dezvoltat de Biroul de telecomunicații și transformare digitală din cadrul CJ Timiș