Structuri sportive de drept public Structuri sportive de drept privat

Finanțări structuri sportive
Programe finanțate de Consiliul Județean Timiș în anul 2024
Vezi anunțul aici

Anunț de participare
la procedura de selecţie a programelor sportive care urmează a beneficia de finanţare conform legii în anul 2024 - structuri sportive de drept public
Vezi anunțul aici

Anunț de participare
la procedura de selecţie a programelor sportive care urmează a beneficia de finanţare conform legii în anul 2024 - structuri sportive de drept privat

Ce este Agenda Sportivă?

Format din programul „Promovarea sportului de performanță „și programul „Sportul pentru toți”, Agenda Sportivă acordă finanțare din bugetul Consiliului Județean Timiș, cu desfășurare anuală, prin care se încurajează sportul de masă și se susține performanța sportivă în județul nostru.

De exemplu, de-a lungul anilor, am finanțat numeroase proiecte de implicare a tinerilor în obținerea performanțelor, prin participarea la competiții internaționale, naționale, județene și organizarea de concursuri. Printre altele, proiectele trebuie să promoveze și să contribuie la dezvoltarea domeniului sportiv în Timiș sau a unei unități administrativ teritoriale din județ.

Sursa de finanțare este asigurată din bugetul local, iar valoarea totală pentru structurile sportive de drept public și structurile sportive de drept privat este de 3.250.000 lei.

Important de reținut este că se acceptă doar acele programe care vor fi implementate pe parcursul anului 2024.

Cum se evaluează proiectele?

Criteriile de atribuire a contractului de finanţare pentru programele sportive sunt următoarele:

 • programele sportive sunt de interes public local, național și internațional, dacă promovează și contribuie la dezvoltarea domeniului sportiv în județul Timiș sau a unei unități administrativ teritoriale din județ;
 • calitatea și anvergura (internațională, națională, regională sau locală), importanța programului;
 • numărul, diversitatea și aria geografică a participanților ale căror nevoi urmează a fi satisfăcute prin aceste programe sportive;
 • numărul de ramuri sportive finanțate în cadrul programului sportiv;
 • numărul de acțiuni finantațe în cadrul programului;
 • performanțele obținute;
 • măsuri de protecție a mediului;

Obiective programelor

Sportul pentru toți

Scopul acestui program este menținerea unei bune stări de sănătate și consolidarea socializării cetățenilor prin crearea unui cadru social și organizatoric favorizant.

 • încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod continuu și susținut, de cât mai mulți membri ai comunității locale;
 • atragerea și stimularea tuturor categoriilor de cetățeni, fără nicio discriminare, în mod liber și voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităților fizice și sportive;
 • încurajarea structurilor sportive să dezvolte conceptul de fitness sub toate aspectele sale de practicare, ca formă de întreținere a stării generale de sănătate și dezvoltare a individului;

Sportul de performanță

Scopul este valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție care să asigure autodepășirea continuă, realizarea de recorduri naționale și internaționale, precum și obținerea victoriei.

 • evidențierea contribuției semnificative și constante a sportului de performanță la reprezentarea și sporirea prestigiului comunităților locale și ale României pe plan internațional;
 • susținerea și dezvoltarea ramurilor sportive, în funcție de tradiția și de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel național și internațional;
 • susținerea și dezvoltarea activității de performanță la nivelul copiilor și juniorilor, dezvoltarea sportului școlar și a sportului universitar;

Toate drepturile aparţin Consiliului Judeţean Timiş © 2021. Site dezvoltat de Biroul de telecomunicații și transformare digitală din cadrul CJ Timiș