Descarcă Procesul verbal

Proces verbal
al Comisiei de selecție și evaluare a programelor sportive
Vezi anunțul aici

Anunț de participare
12 - 31 octombrie 2022 la procedura de selecţie a programelor sportive care urmează a beneficia de finanţare conform legii, sesiunea a II-a

Ce este Agenda Sportivă?

Format din programul „Promovarea sportului de performanță „și programul „Sportul pentru toți”, Agenda Sportivă acordă finanțare din bugetul Consiliului Județean Timiș, cu desfășurare anuală, prin care se încurajează sportul de masă și se susține performanța sportivă în județul nostru.

De exemplu, de-a lungul anilor, am finanțat numeroase proiecte de implicare a tinerilor în obținerea performanțelor, prin participarea la competiții internaționale, naționale, județene și organizarea de concursuri. Printre altele, proiectele trebuie să promoveze și să contribuie la dezvoltarea domeniului sportiv în Timiș sau a unei unități administrativ teritoriale din județ.

Sursa de finanțare este asigurată din bugetul local, iar valoarea totală este de 3.700.000 lei.

Important de reținut este că se acceptă doar acele programe care vor fi implementate pe parcursul anului 2022.

Cum se evaluează proiectele?

Criteriile de atribuire a contractului de finanţare pentru programele sportive sunt următoarele:

  • programele sunt de interes public local, naţional şi internaţional, dacă promovează şi contribuie la dezvoltarea domeniului sportiv în judeţul Timiş sau a unei unităţi administrativ teritoriale din judeţ;
  • calitatea şi anvergura (internaţională, naţională, regională sau locală), importanţa programului;
  • numărul, diversitatea şi aria geografică a participanţilor ale căror nevoi urmează a fi satisfăcute prin aceste programe;
  • capacitatea organizatorică şi funcţională a solicitantului de a realiza programele, dovedită prin programele derulate anterior, calitatea programelor organizate, calificări relevante ale coordonatorului de program, evaluarea privind impactul programelor derulate anterior, capacitatea de promovare şi mediatizare a programelor derulate anterior;
  • coerenţa bugetului.

Descarcă regulamentul de finanțare și formularele de înscriere

Vă rugăm să citiți cu atenție  instrucţiunile, recomandările şi explicaţiile  incluse în aceste formulare înainte de completare.

Nerespectarea acestora poate conduce la respingerea cererii de finanțare pentru neconformitate administrativă sau poate conduce la depunctarea programului în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară.

După completare, Formularele de înscriere a programelor, inclusiv toate anexele, se vor depune la registratura CJ Timiș, de luni până joi între orele 9:00 -16:00 și vineri între orele 9:00-14:00.

0 %
Contribuția proprie minimă a solicitantului
0 lei
Valoarea finanțării pentru proiectele sportive private și asociațiile din ramura de sport județeană

Toate drepturile aparţin Consiliului Judeţean Timiş © 2021. Site dezvoltat de Biroul de telecomunicații și transformare digitală din cadrul CJ Timiș