Cum depui?

În vederea depunerii proiectelor solicitantul trebuie să urmeze următoarea procedură:

  • Completarea integrală a cererii de finanțare tip, cerere care trebuie semnată de reprezentantul legal și de către reprezentantul financiar al solicitantului (Anexa nr. 1);
  • Cererea de finanțare se va depune într-un exemplar tipărit și pe suport CD/stick în format editabil;
  • Dosarul se va depune la sediul Consiliului Județean Timiș – Timișoara, bv. Revoluției din 1989, nr. 17 la Registratura Consiliului Județean Timiș, în termenul stabilit de autoritatea finanțatoare;
  • Modificarea modelelor standard (eliminarea, renumerotarea secțiunilor, etc.) sau omiterea informațiilor înscrise în câmpurile formularului pot conduce la respingerea cererii de finanțare pe motiv de neconformitate administrativă.

Documentele transmise prin orice alte mijloace (fax, e-mail) sau transmise la alte adrese, ori depuse peste termenul limită indicat în anunțul de participare, nu vor fi luate în considerare și vor fi declarate neeligibile. Orice solicitare depusă după data limită de depunere, chiar dacă are data poștei anterioară datei limită, va fi declarată neeligibilă.

Solicitările de finanțare vor fi transmise Consiliului Județean Timiș, în calitate de autoritate finanțatoare după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli anual.

Descarcă formularele necesare depunerii proiectelor

Toate drepturile aparţin Consiliului Judeţean Timiş © 2021. Site dezvoltat de Biroul de telecomunicații și transformare digitală din cadrul CJ Timiș